1. 1.
    poposu fazla kalkmış geri zekaali liderdir. selam ve duvaa ile.
    ... erectov