bugün

Üçü de birbiriyle alakalıdır.
bir taraf düşüncesini bilim ve matematik ile doğrulamaya çalışır. bir taraf sadece düşünür. diğer taraf hiç düşünmez. hangi alanda birbirleri ile alakalıdırlar?
Teorik fizik deneysel olmadığı için bir modellemedir. Şuan için doğru olsa bile %100 doğruluğundan asla bahsedilemez.

Felsefe zaten bir bilim değil.

Din ise hayata kurallar koyan bir kurallar bütünü.

Hepsi yaradılış ve yok oluş hakkında konuşur.

Teorik fizik termodinamik 2'ye göre birgün dünyanın ısıo deviniminin bozulacağını söyler.
Dinde kıyameti bilmeyen yoktur heralde. Felsefe de fikir belirtir bu konuda.

Bu yönüyle yani yaradılıştan ve yok oluştan bahsetmeleri sebebiyle ortak alanları vardır.
Değil ikisi, hepsi felsefe ile alakalıdır ve alayının atası felsefedir.

ibrahimi dinler yokken, fizik yokken felsefe vardi hep de olacak.

Yedi yaşındaki bir çocuğun en basit varlık/varoluş sorusu bile psikolojinin konusu olmadan çok daha evvel felsefenin konusuydu.

Felsefe hiçbir aksiyoma veya postülaya ihtiyacınız olmadan size her şeyi sorgulama, düşünme özgürlüğü verir. Ve düşünmenin her türlüsü kıymetlidir, biriciktir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.