1. 16.
  mantıklı yalanlar her zaman taraftar bulur.
  türklerin tengri inancının ne olduğu belli değildir.
  göçebe toplumun sistematik kuralları ve inanç esasları belli dini olmaz.
  daha ilginci türklerin islam inancı ile arapların islam inancı da birbirine benzemez.
  türk islam anlayışı son 30 sene de arap kürt karadenizli hocalar tarafından yaşanılmaz hale getirilmiştir.
  son yıllarda millet bu dini yorumdan çok sıkıldı.
  akp gider biz yine eski halimize döneriz.
  münafıklık devrinin bitmesine az kaldı.
  1 -1 ... libary
 2. 15.
  gök tanrımıza yapılmış büyük hakaret.
  1 ... yazar cizer34
 3. 14.
  Sık tekrarlandığı için doğru sanılan yalanlardandır

  Bir kere tengirizm diye bir din yoktur. Tengri denildiğinde gök tanrı Ülgen kastedilir genellikle. Önemli bir tanrıdır ama tek tanrı filan değildir.

  Bu Türkler tek tanrıcıydı yalanı ibn i fadlan'ın seyahatnamesinden alıntıdır. ibni fadlan'ın arap hakimiyetindeki bölgelere yakın yaşayan türklerin arasından geçerken bazılarının tengri teg tengri gibi bir şeyler söyleyip, parmakları ile göğü gösterdiklerinden filan bahseder ve bu kısacık alıntıdan okul kitaplarımızı kaplayan koca bir yalan inşa edilir.

  ibn i fadlan'ın daha sonra söyledikleri, yani sınır boylarında yaşayan türklerin bazen Araplarda hoş görünmek, hediye istemek gibi sebeplerle böyle konuştuğunu, çünkü arapların tek tanrı konusundaki hassasiyetini bildiklerini, aslında alayının müşrik kafirler olduğunu anlattığı kısımlar hiç dikkate alınmaz.

  Türk islam sentezi işte böyle koca yalanların bir ürünüdür. Bir seyyah, bir cümle, sonra dediklerini sallama, bunun üstüne bir yalanlar şatosu inşa et.

  insanların cahilse, duymak istedikleri söylenince mutlu oluyor, söylenenlerin aslını astarını sorgulamıyorsa gayet kolaydır.

  https://arkeofili.com/wp-...uploads/2020/10/turko.jpg
  3 -1 ... rumeli71
 4. 13.
  ucuz tarihî yalanlardan biridir. üstteki yazarın da dediği gibi gök tengrinin kızları ve oğulları vardır. islama göre allah doğurmamış ve doğurulmamıştır. eski türklerde kadın her daim ön plandaydı. devlet yönetir, eşiyle birlikte savaşırdı. eski türk kadını saçını kapatmazdı, erkeklerden utanmazdı. eski türk erkekleri kız çocuğu olsun diye yaşlılardan dua etmesini istermiş. bir makalede okumuştum. Eskiden türkler sürekli şenlik sofraları kurarlarmış. içki de içerlermiş elbette. dövme de yaptırırlarmış. saçlarını da uzatırlarmış, küpe de takarlarmış. türklerde doğa ve hayvan sevgisi çok fazlaydı. şimdi ise köpekleri ve kedileri öldürüp tecavüz edenler var. ormana bira şişeleri bırakanlar var. mangal yapacagım diye ormanları cayır cayır yakanlar da var. islamiyet türklere verdiğinin on katını almıştır.
  ... khazar karai
 5. 12.
  Tengrizm tek tanrılı bir inanç değildir, tanrı ve tanrıça'lar vardır. islamla alakası yoktur.

  Yalnız tengrizm'de inanılan şeyleri islamiyette de görebilirsiniz. Hikayeler aynı sadece isimler (karakterler) farklı.
  2 -2 ... kafam hafif dumanli
 6. 11.
  Türk-islam sentezi denen merete temel oluşturmak için uydurulmuş hede.

  Bilâkis tengrizm ile islam'ın uzaktan yakından alakası yoktur. Tengrizm gayet de bir pagan dinidir. Gök tanrı'nın oğullara sahip olduğu, tanrıça kavramının yer aldığı bir dinin neresi islam'a benzeyebilir ki?
  1 ... kemalist teorisyen
 7. 10.
  Türklerin islam'a geçişi katliamlar sonucudur. Kuteybe isimli Müslüman vatandaş ve emevi komutanı, Türk kellesi getirene altın vaadinde bulunmuştur. Ayrıca bu göt lalesi tarafından Türklere tam anlamıyla soykırım uygulanmıştır. Bunun sonucunda islam'a geçilmiştir.

  ileri okuma için: https://www.turkishnews.c...an-ve-curcan-katliamlari/

  Kendine Türk diyen Müslüman olamaz Müslüman diyen Türk olamaz.

  Eksilemeniz için bir sebep yok arkadaşlar. Ermenilerin şu an AZERBAYCAN Türklerine yaptıklarının milyon kat fazlası. Bunu gerçekten Türküm deyip gururuna yedirebilen varsa takılsın bir köşede.
  4 -3 ... fesat adam
 8. 9.
  Tek benzerlik vardir o da tek tanri...
  Baska da benzerlik yoktur.
  1 -1 ... muhabbetdolu
 9. 8.
  etna tengircilik ülkenin en büyük belasıdır. bunların islam diniyle uzaktan yakından alakaları olmaz varsa yoksa atatürk kurt uluması yok börekaan alpatuğ bilmem neler gibi zırvalar bütünüdür. solculardan nefret ederim ikisi arasında seçenek sunsalar solcu derim evet...
  -4 ... frank lucas
 10. 7.
  Tengricilik ile islam büyük ölçüde benzeşmez.

  Türklerin müslümanlığa geçişleri, yerleşik hayata geçmelerinin bir sonucudur. Zira islam, yerleşik bir toplumun dinidir ve hemen dört halife döneminden itibaren, temelleri gittikçe sağlamlaşan kurumlara sahiptir.

  Tengricilik, doğa ile iç içe yaşayan göçebe türk boylarının ihtiyaçlarına cevap vermiştir fakat yerleşik hayata geçen, ve de ekseriyetle emevi ve abbasilerin daha önce hüküm sürdüğü topraklarda bunu gerçekleştiren türklerin, islam'dan uzak kalmaları mümkün değildi.
  4 ... volodka