1. 0.
  Doğru olan önermedir. Altaylardan çikan dinle arap çöllerinden doğan dinin benzemesi pek mümkün değil zaten.
  3 ... hulagukagan
 2. 1.
  O kadar kaynak okuduğum lâkin sözü edildiği gibi çok tanrıya rastlamadığım durum . Arkadaşlar islamı sevmiyor olabilirsiniz ki ben müslüman değilim ancak islam tek tanrı inancı barındırıyor demek biz çok tanrılıyız demek doğru gelmiyor . Sevmediğiniz şeyin zıttını yapmak zorunda değilsiniz farklı yorumlamak daha doğru olabilir . Soruları olan varsa elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım saldırı şeklinde olmamak koşuluyla.
  4 ... scheat
 3. 3.
  tengrizmin islama benzediği yalanı

  Göktanrı inancı islama çok yakındı onun için atalarımız güle oynaya müslüman oldu diyen kandaşlarımıza soruyorum her iki inanç hakkında nekadar bilgiye sahipsiniz ?
  12 -3 ... benimhalaumudumvar
 4. 4.
  kımız içen bir toplumun inancı nasıl islam'a benzeyebilir ki?
  4 ... kara atli prens
 5. 5.
  benimhalaumudumvar adlı yazar ortalığı yıkmıştır.
  Türk kültürü > Arap kültürü
  5 -1 ... alleyezonme
 6. 6.
  ortak olarak gördükleri nokta ahiret inancı ve tek tanrı olması. iki inancın karşılaştırılması yapıldığında yaşam tarzının bile bebzerliği olmadığı görülür. islamiyetten sonra türk devletleri gerilemiş ve türk kültürü asimile olmuştur.
  3 -3 ... yarasa seneca
 7. 7.
  Tengricilik ile islam büyük ölçüde benzeşmez.

  Türklerin müslümanlığa geçişleri, yerleşik hayata geçmelerinin bir sonucudur. Zira islam, yerleşik bir toplumun dinidir ve hemen dört halife döneminden itibaren, temelleri gittikçe sağlamlaşan kurumlara sahiptir.

  Tengricilik, doğa ile iç içe yaşayan göçebe türk boylarının ihtiyaçlarına cevap vermiştir fakat yerleşik hayata geçen, ve de ekseriyetle emevi ve abbasilerin daha önce hüküm sürdüğü topraklarda bunu gerçekleştiren türklerin, islam'dan uzak kalmaları mümkün değildi.
  4 ... volodka
 8. 8.
  etna tengircilik ülkenin en büyük belasıdır. bunların islam diniyle uzaktan yakından alakaları olmaz varsa yoksa atatürk kurt uluması yok börekaan alpatuğ bilmem neler gibi zırvalar bütünüdür. solculardan nefret ederim ikisi arasında seçenek sunsalar solcu derim evet...
  -4 ... frank lucas
 9. 9.
  Tek benzerlik vardir o da tek tanri...
  Baska da benzerlik yoktur.
  1 -1 ... muhabbetdolu
 10. 10.
  Türklerin islam'a geçişi katliamlar sonucudur. Kuteybe isimli Müslüman vatandaş ve emevi komutanı, Türk kellesi getirene altın vaadinde bulunmuştur. Ayrıca bu göt lalesi tarafından Türklere tam anlamıyla soykırım uygulanmıştır. Bunun sonucunda islam'a geçilmiştir.

  ileri okuma için: https://www.turkishnews.c...an-ve-curcan-katliamlari/

  Kendine Türk diyen Müslüman olamaz Müslüman diyen Türk olamaz.

  Eksilemeniz için bir sebep yok arkadaşlar. Ermenilerin şu an AZERBAYCAN Türklerine yaptıklarının milyon kat fazlası. Bunu gerçekten Türküm deyip gururuna yedirebilen varsa takılsın bir köşede.
  4 -3 ... fesat adam