1. 1.
    Eskiden Göktürklerde tengirim (tanrım) odun (tahta totem) diyen putperest şamanların kullandıkları bir isim.
    -1 ... pitislarin hamcisi