1. 1.
    yönetimin özel hukuk kişileri gibi giriştigi işlemlerdir.
    ... tatlı su levregi