1. 1.
    Yalnız yaşayan insanların genelde yaptığıdır. TV ile ilgilenmez fakat ses olsun diye tv açıktır. Evet.
    2 ... oytunkaran
  2. 2.
    21. yy. da ses her yerde. sürekli olarak ve her yerde. dayatmacı bir biçimde sarar bizleri dört bir yandan ve öyle bir an geliyor ki normal olan sestir, sessizlik ise belki alametin ama daha çok deliliğin işaretidir diye kavrıyor zihinler. işte böyle bir dünyada sessiz kalmak yerine ses ile insan deli olmadığına kanaat getirir.
    ... mulazimefendi