1. 1.
    modern insanın en büyük sorunsalidir...
    ... erectof