1. .
    modern yaşamın dayatmasıyla biraz da gönülsüzce satın aldığı cep telefonu çalınca, haklı olarak o esnada oturup telefonun çalmasını beklemediği, işiyle ya da hobileriyle meşgul olduğu, birdenbire sanki şehir bombalanmaya başlamış da sirenler çalıyormuş gibi ısrarla, inatla öten telefon bu meşgalisini sekteye uğrattığı için doğal olarak gerilen, belki de kendini yitirip küfreden, kafası çok bozuksa o an için yanıt da vermeyip o münasebetsiz dost ya da müşteriyi bilahare kendisi aramayı tercih eden insan.
    1 ... yagmurbesleyen