1. 1.
    Hani teke tekti diye düşündürür.
    ... never forget what you are