1. 1.
    olmasi gereken bir şeydir. dalga geçenin başına gelir.
    ... erectof