1. 1.
    öksüzdür. yetimdir. net.
    ... durak bilgi