1. 1.
    yanaşık düzen eğitimi ve mekanik nişancılık ve atış eğitimlerinin yanında ferdi olarak icra edilmek üzere verilen eğitimlerin genel adıdır.

    istihbarat, düşmanın görerek ve görmeyerek ateşinden korunma, Beka tedbirleri, Düşman ateşi altında ilerleme taktikleri, Mesafe tahmini yapmak, Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri, pusula ile yön tayini gibi konuları içerir.
    1 ... kizilmaske