1. 1.
    resmi evlilik adı altında kemalist diktanın bize dayattığı tek eşliliğe karşıyız.

    vallahi biz şeriatçıyız. vallahi biz allahtan yana olan taraftayız.

    nisa:3 Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.

    nisa 3 ayetiyle hükmolunan şeriat kanununa göre hakkımız olan 4'e kadar evliliği ve cariyelerimizi almamıza engel olmaktan vazgeçin. madem laik devletsiniz bizim dinimize karışmayın.
    1 ... kulampara kazim