1. 1.
    yarın gireceğim, kazandığım üniversiteme girmeme tek engel olan 9. sınıftan kalan mat. dersini vermemi sağlamasını umduğum sınav. Hocaların insafına kaldım yani.
    ... utraya mokri