1. 1.
  doğrudan doğruya bir zarar doğurmasa bile tehlikeli davranışların cezalandırıldığı suç.
  mesela;
  alkollü araç kullanmak.
  ... sıçtırtma lamasına
 2. 2.
  tamamlanmış sayılmaları için korunan varlık veya menfaatin (suçun hukuki konusu) sadece tehdit edilmiş olması yeterli olan suçlardır.*

  genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması(tck 170), genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması(tck 171), radyasyon yayma(tck 172), atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme(tck 173), tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi(tck 174), akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli(tck 175), inşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama(tck 176), hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması(tck 177), işaret ve engel koymama(tck 178), trafik güvenliğini tehlikeye sokma(tck 179), trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma(tck 180) suçları gibi.

  (bkz: somut tehlike suçu)
  (bkz: soyut tehlike suçu)
  (bkz: tck 216)
  (bkz: tck 301)

  * nevzat toroslu: ceza hukuku genel kısım, s.124
  1 ... magistratus