1. 1.
    spk'nın; ilgili aracı kurumun öz sermayesinin çok azalması, aracı kurumun borçlarını ödeyememesi gibi durumlarda aracı kurum hakkında başlatabileceği bir tasfiye hakkıdır. tedrici tasfiye uygulanırken, türk ticaret kanunu, icra iflas hukuku hükümleri uygulanmaz, bizzat spk mevzuatına göre işlem yapılır.
    Tedrici kelimesi burada "kademe kademe" anlamına tekabül etmektedir.
    ... keynesyengiller