1. 1.
    kanundan,akitten veya orf ve adetten dogan egitme gorevi denmektedir. Tedip hakkına sahip kisiler, bu gorevin yerine getirilmesi sırasında, halin gerektirdigi ve saglıga zarar vermeyen sekilde davranıslarda bulunma hakkına sahiptirler. Yeni TCK madde 232/2 de tedip yetkisinin kotuye kullanılması, cezalandırılmıstır.
    ... bayzuzu
  2. 2.
    tedip hakkının maddi hukuk anlamında kaldırılıp kaldırılmadığı meselesi tartışmalıdır. Zira Türk Medeni Kanununda Türk Kanunu Medenisinde olduğu gibi tedip hakkına açıkça yer veren bir düzenleme yer almıyor. Hal böyle olmakla birlikte, Yeni Medeni Kanunumuza neden bu hükmün alınmadığıyla ilgili gerekçelere bakıldığında isviçre'de benzer bir eğilim olduğundan bahsediliyor. Oysa oradaki yazarlar, kanunda açıkça anılmasa da velayet hakkı kapsamında tedip hakkının da varolduğunu düşünüyor. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde bir makale var. Yazarı, kötü değil de iyi anlamıyla ( dayak vb. şiddete dair yansımaları dışlayarak ulaşılan ) tedip hakkının bugün için de velayet hakkı kapsamında değerlendirilebileceği görüşünde.
    ... karanfil