1. 1.
    bu insanımızın islam inancına göre durumu ne olacaktır? dünyandan aldık cennetten verelim mi olacaktır? yahut günahın varmış azaltalım gibi bir durum mu olacaktır?
    1 -1 ... stay with me