1. 1.
    osmanlıda ermenilerin sıfatıdır. gayri müslimler içerisinde en sadık millet oldukları için teba-i sadıka olarak anılmıştır..

    (bkz: tarihte hiç ermeni isyanı olmaması)
    (bkz: emperyalist oyunları)
    ... deli osman pasa