1. 1.
    olasi uçak gemisi adi soyadı.
    ... erectov