1. 1.
    hukuken değiştirmeniz mümkün değildir. tc kimlik numaraları belli bir sistematiğe göre verilir. Böylece devlet ricalinde vatandaşlık bilgilerinin tasnifi yapılmış olur. soyunuzda sizden önce veya sonra doğmuş/doğacak kişilerin tc kimlik numaralarını, kendi tc kimlik numaranızı kullanarak bu sistematik üzerinden hesaplayabilirsiniz.

    (bkz: tc kimlik no algoritması)

    Edit: (bkz: başlık başıma kalmış)
    1 ... endividualist