1. 1.
    merak edilen bir sorunsaldır.
    -1 ... taciturnn