1. 1.
    olması gerekendir. binaliyle minaliyle olacak iş değil bu. *
    1 ... diskapininmandali