1. 1.
    iki tarafı, karşıt olan davalarında birbirlerine karşı kışkırtmak, ikili oynamak.
    ... nevilevile