1. 1.
    Tatlılık derecesi hesaplanmalarında sakkaroz (pancar şekeri) esas alınmakta ve 100 olarak kabul edilmektedir.
    Buna göre glikozun 69, galaktozun 63, laktozun 39, maltozun 46 ve fruktozun 114 nisbi tatlılık derecelerine sahip olduğu kabul edilir. Buradan da anlaşılacağı üzerine tatlılık derecesi en yüksek olan şeker fruktozdur.
    1 ... fdngnr