1. 1.
    Şüpesiz ki siz ceehaapeliler tarafindam dalga gecilen bir haraket olacaktır.
    1 ... templier