1. 1.
    gün geçmiyor ki bir tarikat şeyhi müritlerini hoplatmasın. bu gibi durumlara karşı tarikatlara karşı olan insanlar da bir tarikat kurup toplanabilirler. ama ben üye olmam. çünkü, ben de hoplatırım.
    ... don dale
  2. 2.
    (bkz: melamilik) ama aslen tarikat değiller. Sadece tasnif etmek için böyle diyoruz.
    1 ... australopitekus