1. 1.
  fetö'ye bakıp tarikatların vatan toprakları için tehdit olduğunu iddia edenler en hafif tabirle cahildir.

  Tarikatları vatana, millete, devlete tehdit olarak görenler iyi okusun.

  Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde islâm ümmetine karşı girişilen her tasalluta karşı koymak ve müslümanları şeriat çatısı altında toplamak hususunda Sâdât-ı Kiram’ın hizmet ve himmetleri önemlidir. Yakın tarihimizi okurken özellikle Halidiyye mürşitlerinin irşad ve icraatları dikkat çeker. Mesela 93 Harbi diye meşhur olan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Şeyh Abdurrahman-ı Tahî k.s. hazretlerinin etkili hizmetleri olmuştur. Seyda-i Tahî’nin bütün halifelerinin bizzat cephe sahasında yer alması onun hizmet ve himmetlerinin en açık göstergesidir.

  Seyda-i Tahî k.s. hazretlerinin gözde halifelerinden Şeyh Fethullah Verkanisî, Gavs-ı Hizanî k.s. hazretlerinin oğlu Şeyh Celaleddin ve halifesi Molla Halid-i Orekî ile aynı cephede bulunmuşlardır. Kadirî şeyhlerinden Şeyh Habib k.s. hazretleri ile organize bir şekilde hareket eden Halidîyye halifeleri asker toplamaktan savaşa komutanlık yapmaya kadar pek çok görev üstlenmişlerdir.

  Şeyh Abdurrahman-ı Tahî k.s. hazretlerinin, halifesi Molla ibrahim Çokreşî’ye halkı cihada teşvik etmek hususunda yazdığı mektup o gün gerçekleştirilen hizmete dair bir vesika niteliğindedir:

  “Size, Şeyh Abdurrahim ve Şeyh Tahir, ben muhafız birlikleri ve takviye kuvvetleri ile size katılana kadar hep birlikte olup asker toplayınız.

  Asker toplarken, “Benim kimsem yok, ben tekim, benim savaşa katılacak halim durumum yok!” diyenlere aldırış etmeyin. Çünkü artık cihad farz-ı ayn olmuştur. Böyle diyenlere deyin ki: “Kim ki Allah’a ve Rasulü’ne iman ediyorsa bu sefere katılsın. Mümin kimse Allah’a ve Rasulü’ne iman eder ve böyle zamanlarda Allah yolunda cihat eder. Bu sefere katılmak için anne babanın rızasını almak, geride kalanlara nafaka temin etmek ve geride kalan borçları ödemek şart değildir. Hatta Şeyh Hazretleri (Seyyid Sıbgatullah Arvasî k.s. hazretlerinin evladı Şeyh Bahaeddin) ‘Her ne kadar cihada katılanlar çok da olsa, hatta ve hatta kaza namazlarını kılmak için dahi olsa bu cihattan geri kalmak caiz değildir’ buyurdu.

  Burada çok lazım olduğundan mührü bana yolla. Bir de Molla Abdülkadir’in ne yaptığını bana yaz.”
  Gazi Seyda Şeyh Muhammed Diyaüddin k.s..Cihan Harbi'nde müridleriyle beraber cepheye inen büyüğümüz. Doğu topraklarını Rus kafirine karşı müdafaa etmiştir. Bölgede halka zulmeden Ermeni Komitacılara karşı da savaşmıştır.

  vel hasılu kelam okumak lazım bilmeden görmeden atmamak lazım.
  ... karabiber34