1. 1.
  hala kürtçüklere kardeş diyen malların iyi öğrenmesi gereken isyanlardır.
  5 -4 ... otuken belediye baskani
 2. 2.
  1000 yıllık kardeşlik masalı...
  3 ... ruhadam16
 3. 3.
  Tarihte osmanlı da ve özellikle kurtuluş savaşında bir çok isyan olmuştur; bu isyanları türkler, kürtler, süryani, rumlar... gibi birçok ırka mensup kişiler çıkarmıştır. Bunlardan bazıları:

  1-Menemen ayaklanması 1930 (Türkler)
  2-oraman ayaklanması 1930 (Kürtler)
  3-savur ayaklanması 1930 (kürtler)
  4-nasturi ayaklanması 1926 (süryaniler)
  5-Pontus ayaklanması 1920 (rumlar)
  6-Çerkes ethem ayaklanması 1921 (çerkesler)
  7-Demirci Mehmet Efe ayaklanması 1920 (Türkler)
  8-konya ayaklanması 1920 (türler)
  9-kula ayaklanması 1920 (türkler)
  10-Çopur musa ayaklanması 1920 (Türkler)
  11-cemil çeto ayaklanması 1920 (kürtler)
  12- yozgat ve düzce ayaklanması 1920 (türkler)
  13-şeyh eşref olayı 1919 (lazlar)
  14-Bokır ve Ahmet anzavur isyanları 1919 ve 1920 (türkler)
  15- Sason ayaklanması 1894 (ermeniler)
  16-Epir ve taselya ayaklanması 1854 (yunan)
  17 makedonya ayaklanması 1903
  18-Arnavut ayaklanması 1910
  19-Bulgar ayaklanması 1876

  Biraz bilim ışığında görüşlerinizi dile getirin. At gözlükleriyle bir yere varılmaz..
  2 -3 ... zorlu12
 4. 4.
  kürt değil apo piçleridir.
  2 -1 ... iki acayip adam
 5. 5.
  OSMANLI DÖNEMiNDEKi iSYANLAR:

  Babanzade Abdurrahman Paşa isyanı (1806- Musul)

  Babanzade Ahmet Paşa isyanı (1812 – Musul)

  Zaza’ların isyanı (1820)

  Yezidilerin isyanı (1830- Hakkari)

  Şerefhan isyanı (1831- Bitlis)

  Bedirhan isyanı (1835- Botan)

  Garzan isyanı (1839- Diyarbakır)

  Ubeydullah isyanı (1881- Hakkari)

  Bedirhan Osman Paşa ve kardeşi Hüseyin Paşa isyanı (1872-Mardin-Cizre)

  Bedirhan Emin Ali isyanı (1889- Erzincan)

  Bedirhaniler ve Halil Rema isyanı (1912-Mardin)

  Şeyh Selim Şehabettin ve Ali isyanı (1912- Bitlis)

  Koşgari isyanı (1920- Koşgiri)

  CUMHURiYET DÖNEMi AYAKLANMALARI:

  Nasturi isyanı (1924- Hakkari)

  Jilyan isyanı (1926- Siirt)

  Şeyh Sait isyanı (1925- Bingöl-Muş-Diyarbakır)

  Seit Taha ve Seit Abdullah isyanı (1925-Şemdinli)

  Reşkotan ve Reman isyanı (1925- Diyarbakır)

  Eruh’lu Yakup Ağa ve oğulları (1926-Pervani)

  Güyan isyanı (1926-Siirt)

  Haco isyanı (1926- Nusaybin)

  I. Ağrı isyanı (1926)

  Koçuşağı isyanı (1926- Silvan)

  Hakkari- Beytüşşebab isyanı (1926)

  Mutki isyanı (1927- Bitlis)

  II. Ağrı isyanı

  Biçar harekatı (1927- Silvan)

  Zilanlı Resul Ağa isyanı (1929- Eruh)

  Zeylan isyanı (1930- Van)

  Tutaklı Ali Can isyanı (1930- Tutak-Bulanık-Hınıs)

  Oramar isyanı (1930- Van)

  III. Ağrı harekatı (1930)

  Buban aşireti isyanı (1934- Bitlis)

  Abdurrahman isyanı (1935-Siirt)

  Abdulkuddüs isyanı (1935-Siirt)

  Sason isyanı (1935-Siirt)

  Dersim isyanı (1937-Tunceli)

  PKK terörü (1984-1999)
  ... erkenotenhoroz