bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  tarihe geçmiş, bir nevi "hall of fame" olmuş büyük düşünür, devlet adamı, bilim adamı, sanatçı, edebiyatçı vs. takımının ettiği ve okununca ya da duyulunca insanın hayatına etki edebilecek olan sözlerdir.

  “Hangi istiklal vardır ki başkalarının nasihatleriyle yükselmiş olsun, tarih böyle bir olayı kaydetmemiştir."
  Mustafa Kemal Atatürk
  ... debelendimde duruldum
 2. 2.
  1964 yılı kıbrıs krizinde t.b.m.m. nin çıkartma kararı alması üzerine, a.b.d. t.c. ne nota vermiş ve nato silahlarını ülke menfaatlerine değil doğu bloğuna karşı kullanabileceğini belirtmiştir.
  bunun üzerine dönemin başbakanı ismet inönü şu cevabı vermiştir: "yeni bir dünya düzeni kurulur ve türkiye de o düzende yerini alır."
  1 -1 ... debelendimde duruldum
 3. 3.
  "Ege bir yunan gölü değildir. Ege bir türk gölü değildir. Binaen ege bir göl değildir."

  Sülüman demirel.

  Türk - yunan sorununu çözen muhteşem sözü. Gülmek serbesttir.
  3 ... abuzerefendi
 4. 4.
  geldim, gördüm, yendim. *
  julius cesar.
  1 ... debelendimde duruldum
 5. 5.
  " Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey
  imkansızdır, çünkü her şeyi imkansız
  zannederler "
  - Napoléon.
  1 ... kibar fahise
 6. 6.
  sikerler oğlum hepimizi sikerler.

  idris kaptan.
  1 ... volpecis60
 7. 7.
  çok koyayım, içilir. yengem
  3 ... pardus tulliana
 8. 8.
  Eğer yeterince iyi bir adam değilsen bahane bulman için kimse sana ücret vermez. Çocuk wc.
  ... captain nemo
 9. 9.
  --spoiler--
  EY TÜRK GENÇLiĞi!

  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

  Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur !
  --spoiler--
  2 ... aglaya ivanovna
 10. 10.
  "Siz dik durun yeter ki; biz ölümüne... ölümüne!"

  15 temmuz 2016.
  Recep tayyip erdoğan.
  2 -2 ... katipzade
kapat