1. 1.
  büyük doğu tarih muhasebesinin, dünya tarihine açılan, önemli eserlerinden biri... eserde yer alan konular:

  1. sokrates
  2. isa dininin mazlumları (havariler)
  3. islamın ilk kurbanları
  4. peygamber torunu iki şehit (kerbela)
  5. 200.000 kelle üstünde ibn'üz-zübeyr'in başı
  6. imam-ı azam ve öbürleri
  7. hallac-ı mansur
  8. jan dark
  9. cem sultan
  10. sen bartelömi katliamı (engizisyon)
  11. genc osman
  12. jan kalâs (engizisyon)
  13. jakoben terörü
  14. dreyfus
  15. ittihat ve terakki cinayetleri (ermeni tehcir ve taktili)
  16. romanoflar
  17. atatürk'e suikast davası (cavit bey, dr.nazım vs)

  (bkz: son devrin din mazlumlari)
  1 ... tahin ile pekmez