1. 1.
    ağır sosyoekonomik şartların getirdiği bunalımları, çalkantılı hayatın götürdüklerini gönül verdiği yapıların kaydettiği başarılarla telafi eden destekçilerin, hafızalarında yer vermek istemedikleri müsabakalardır.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo