1. .
    tenkit türü türk edebiyatına * sistemetik bir biçimde tanzimattan sonra girmiştir. tanzimattan önce ise bazı yerlerde, tam tenkit olmasa bile, tenkitvari yapılara rastlamaktayız.
    sehi bey 'den başlayıp 19. yy a kadar gelen bazı tezkirecilerde çok ayrıntılı olmamakla beraber tenkit örnekleriyle karşılaşırız. özellikle latifî tezkiresi bu anlamda bayağı iyidir. bunun dışında divan dibacelerinde gerçek sanatın, şiirin ve şairliğin nasıl olması gerektiği konusunda çeşitli dağınık parçalar bu türün bizdeki ilk örnekleri sayılabilir.
    ... yasak merve