1. 1.
    olasi guşlu ulke insani sorunsalidir.
    1 ... erectof