1. 1.
    Kimsenin tanrı anlayışına, dinine, değerlerine hakaret olarak algılanmaması gereken başlıktır.
    Acı bir gerçektir.
    Cevaplanamayan sorular, elde edilemeyen başarılar, gerçekleştirilemeyen hayat beklentileri, toplum etkisi, yönetici istenci, ahlak kavramına gereğinden fazla değer yüklenmesi, düşünmenin ve sorgulamanın önünün kapatılmak istenmesi vb olaylar tanrının varlığını zorunlu kılan şeylerdir. Güya toplumsal düzeni sağlamak ve ahlakın genelgeçerliliğini sürdürmek adına ortaya atılan bir savdır. insanları uyuşturmak ve yönetimi kolaylaştırmak, davranışları sınırlamak, özgürlüğü kısıtlamak adına yaratılmış bir mittir. insanların tarih boyunca elde etmek istedikleri ölümsüzlük ülküsünün gerçekleştirilmesine yönelik atılan bir adımdır. Sözüm ona kendisine tapmamızı zorunlu kılan dinlerse dünya tarihi boyunca en büyük vahşetlerin, savaşların, suçların sebebi olmuştur. Bir tanrıya bağlanıp koşulsuz teslim olmaksa acziyet göstergesidir.
    ... daimonisay