1. ?.
  tanrının kendisini çok beğenmesi ve kendisiyle gurur duyması durumudur.

  De ki: “Eğer onların iddia ettiği gibi, Allah’la beraber (başka) ilâhlar olsaydı, o zaman o ilâhlar da Arş’ın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. iSR - 42
  ... kaliteli deli
 2. 1.
  süper ego taşıyan varlık olmasından kaynaklı.

  (bkz: tanrı egosu)
  -1 ... eviltck
 3. 2.
  ilginç bir biçimde insanlara kendisinin ne kadar süper olduğunu ve insanların ne kadar sıkıcı ve aciz olduklarını hissettirme çabasında olan tanrının durumudur.

  Gök gürültüsü O'nu hamd ile, melekler de O'na olan korkularından tesbih ederler.. O, yıldırımları gönderip bununla dilediğine çarpar; onlar ise ALLAH hakkında çekişip-tartışırlar. O, gücü (ve cezası) pek çetin olandır. RA'D SURESi - 13

  Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar, gerçekten ALLAH'ı tesbih etmektedir. Her biri, kendi duasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. ALLAH, onların işlediklerini bilendir. NUR SURESi - 41

  Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. izni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür. bakara - 255

  Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar. bakara - 269
  2 -1 ... kaliteli deli
 4. 3.
  (bkz: allah in kendinden biz diye bahsetmesi)
  ... kaliteli deli