1. 1.
    Kiliseye giren bir grup hergeleye papazın tepkisidir.
    4 ... lord marcus amoralist primses
  2. 2.
    hollywood klişesidir. sonra o engellemeye çalıştığı gebeşlerden biri rahibi alnının çatından furur mutlaka..
    5 ... mel mel bakan gibson