1. 1.
  Bir ihtimaldir. Tüm evreni yaratacak güçte bir gezegen değil belkide ama bizlere zihinsel evrim geçirtebilecek kadar kurnaz bir gezegen. Sonuçta zihinsel evrimimizin tüm parçalarını onun bize sunduğu varyasyonlar ile başardık. Ve doğada bir çok organize canlı olduğunu da düşünür isek dünya bir araştırma sahası kurmak için çok titiz bir çalışma yürütmüş ve her şekilde gelişmiş bir canlı üretmek için yollar aramış. Sonra en komplike olan memeliler ile de meyvelerini toplamış. Asıl soru eğer dünya bir canlı ise ve tüm bunları o tezgahladı ise neden tezgahladı.

  Tabi bunlar sadece basit teoriler ve masaldan öteye gidemezler. Ama şimdiden bile bir diziye yetecek kadar senaryo var kafamda.
  ... uzay muhtari
 2. 2.
  Bu arada daha geniş bir çerçeveden bakar ve gezegenleri mikroskobik şeyler olarak gözlemler isek belki de dünya sadece mutasyon geçiren bir atom ya da atom altı parçacıktır.
  ... uzay muhtari