tanrının an itibariyle ne yaptığı sorunsalı başlığına bugün entry girilmemiş.