1. 1.
  Tanrı'ya hiçbir aracı olmadan akıl ve mantık kullanarak ulaşabilen yeryüzündeki tek inanç deizm olduğu için doğru olan önermedir.

  Kişinin aklı ve vicdanından başka hiçbir güvencesi yoktur. Gerçekliğinin en ufak bir sorgulamada çökebileceği endişesiyle insanoğlunun gözünde büyütülüp parlatılan, sorgulanamaz olan dinlere de tanrı'nın ihtiyacı yoktur. Tanrı gelişmeye ve değişmeye açıktır. Çünkü kendisi sonsuz yaratım gücüne sahiptir. Sadece belli bir dine veya milliyete iltimas geçemez, dogmatik ve sürekli geçerli bir kaynağa bağlı kalamaz. Her zaman insanlığa açıktır. Peygamber ve kutsal kitap figürü tanrı'yı küçümsemek, sığlaştırmak ve onu belli kalıplara hapsetmektir.
  5 -6 ... foseptik cukura dusen burjuva
 2. 2.
  entry nick uyumu.
  -3 ... orantisiz zeka 3
 3. 3.
  hadi be.
  ... ruzhan
 4. 4.
  deizm bir din değildir. dogmaları, mitleri, dinleri ve özellikle yaratıcının sözünü insanlara ilettiğini iddia eden peygamberleri asla kabul etmez. deizmin bir tanrısı yoktur, tanrı; her şeye gücü yeten, mutlak kudret demektir ve bir dünya sıfatı vardır. oysa deizmin yaratıcısının böyle sıfatları yoktur. sadece evreni yaratan bir şeye inanılır ve ona böylesine tapılmaz. bilinmez. bilinen asla tanrı olamaz mantığı ile yaratıcılarına bağ tutarlar deistler. yukarıdaki önerme ve onun gibi önermeler yanlıştır. deizm aklı ve mantığı esas alan, bilim ile kendinden sonrakilere güzel bir gelecek bırakmaya amaçlayan inançtır. yaratıcı figürünü ise vicdanda yaratmak hürriyettir. deizm bu sebepten güzeldir. kimseye zarar vermeden, kibirlenmeden, böbürlenmeden kendi inancını yaşamak ve seküler olmaktır. çöp çöp entryler okuyorum. aşırı tilt oluyorum. cehalet çok zor şey.
  2 ... t i b b
 5. 5.
  uydurulmuş başlık. Kara cahil olmayın deizm din değil akımdır. Deistler Allah'ın evrene müdahale etmediğini düşündüğünden böyle bir çıkarım yapma şansı yok kimsenin.
  ... romanovicraskolnikov
 6. 6.
  Tanrı'nın varlığına inanan, dinlerin ve peygamberlerin olmadığına inanan felsefik görüş.
  ... peri10
 7. 7.
  beyler deli konuşuyor, susun. konuş deli.
  2 ... kazangap