1. 1.
    güzel bir dizi repliktir.
    ... the sia