1. 1.
    imam Bâkır‟dan anlatılan bir hadisde...
    (Tanrı aklı yarattı, ona “Gel!” dedi. Geldi. “Arkanı dön!” dedi. Döndü. “Yüzünü dön!” dedi. Döndü. Sonra, “Ben senden daha yüce, Ģerefli ve iyi bir Ģey yaratmadım,” dedi. “Senin gereğince ödüllendirir, senin gereğince cezalandırırım”).
    ... nardogan