1. 1.
    AĞIZDAN SALYA AKMASINA SEBEP GiYSiDiR.
    1 ... onbirinci nesil yazar
  2. 2.
    bir tayt değildir.
    ... kendikendineneyazar