bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  bir şeyin ne olduğunu söylemeye tanım denir. tanım bir öz belirlemesidir.
  gerçek manada tanım vermek çok zor bir meseledir.

  tanımın bazı koşulları vardır;

  1. tanım tam olmalıdır; tanımı yapılan şeyin içinde barındırdığı her şey tanımda verilmelidir. tanımı yapılan şeyin kapsamı dışında kalan şeyler tanımında dışında tutulmalıdır.
  örnek vermek gerekirse; insan, iki ayaklı hayvandır tanımı tam değildir. çünkü iki ayaklı olan kuşları, tanım dışarıda bırakmaktadır. buna karşılık insan, düşünen bir hayvandır tanımı tam bir tanımdır.

  2. tanım açık olmalıdır; bir şey kendisinden daha açık olmayan başka bir şey ile tanımlanmamalıdır.çünkü kendisi açık olmayan bir şey, başka bir şeyi eksik veya yetersiz tanımlar.tanımda geçen herşey açık ve seçik olmalıdır.
  mesela; insanın vicdanı, kalbinin temiz olmasıdır, önermesi açık olmayan bir tanımdır, çünkü bu tanımda kalbin temiz olması açık ve seçik değildir.

  bunu da unutmamak gerekir; her tanım bir açıklamadır ama her açıklama bir tanım değildir.

  3. tanımda kısır döngü olmamalıdır ; bir şeyin tanımında bilinmesi gereken şey kendisine bağlı olan başka bir şey ile tanımlanmamalıdır.eğer bir tanımda bilinmesi gereken yine o tanıma bağlı olarak yapılıyorsa bu bir kısır döngüyü içerir.
  örneğin; önerme, özne, nesne ve bağlaçtan oluşan bir yargı cümlesidir tanımını yaptıktan sonra özne önermede geçen bir öğedir diye tanım yaparsak bu bir kısır döngü olur; çünkü önermeyi özneyle, özneyi de önermeyle tanımlıyoruz.
  2 ... kedietzsche