1. 1.
    sağlıklı erkek idir, ayrıca hayırsever idir de. o güzel kadınların ayrı ayrı sevgiye ve ilgiye ihyacı var idir.
    ... nesgayfe