1. 1.
    tanım : bir şeyi yanlış yaptığınızda, veya bir gerçeği bilip bilmemezlikten geldiğinizde söylediğniz cümledir.
    ... president evil
  2. 2.
    mecaz bir kavramdır. gerçek hayata uygulanmasındaki amaç zayıf nokta vurgusu olan gözün vicdanın yerine konması ve vicdanın o derece hassas olduğu bilgisinin karşı tarafa anlatılmak istenmesidir.
    1 ... exjin