1. 1.
    gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının vergi mevzuatına uygunluğunu açıklayan yeminli mali müşavir raporudur. gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin son verilme gününden itibaren 2 ay içinde mükellefin vergi dairesine teslim edilir. yeminli mali müşavirle arasında tam tasdik sözleşmesi yapan mükellefler için hazırlanır.

    yeminli mali müşavirlik şirketinde çalışanların şu sıralarda bilimum yerlerinden kan gelmesine neden olan rapordur.
    4 ... qb1903