1. 1.
    Sinir duygu durumunun boyut değiştirdiği eylemdir. En kötü ihtimalle kişi bir yandan gülme eyleminde iken içinden söver.
    ... derwish dede