1. 1.
    yeryüzünde benden başka olmayan sünnidir.
    ... erectof